Green Sequest alternate logo
Enhanced rock weathering background
Enhanced rock weathering

Carbon captured in stone. For Life.

Oczyszczamy atmosferę z dwutlenku węgla wykorzystując potencjał drzemiący w przyrodzie

Obszary, w których możemy trwale usuwać CO2

Planting
Rolnictwo
Factory
Przemysł
Motorway
Infrastruktura drogowa
Czym jest ERW

Potęga naturalnych procesów

Carbon removal

Usuwanie CO2

Przyspieszone wietrzenie skał (Enhanced Rock Weathering) to metoda przyspieszenia naturalnego procesu mineralizacji, który usuwa dwutlenek węgla z atmosfery.

Durability and safety

Trwałość i bezpieczeństwo

Przyspieszone wietrzenie skał jest jedną z najbardziej obiecujących technologii wychwytywania CO2. Jest też jedną z najbezpieczniejszych i najtrwalszych metod: CO2 zostaje usunięte na ponad 10 000 lat.

Why is serpentinite unique

Wyjątkowość serpentynitu

Serpentynit jest skałą niezwykle bogatą w tlenki magnezu i wapnia, na których opiera się zjawisko oczyszczania powietrza z CO2. Serpentynit antygorytowy to jedna z niewielu skał zdolnych do pochłaniania dużych ilości dwutlenku węgla z atmosfery.

Technologia

Wejdźmy w szczegóły

Mineralizacja serpentynitu
Mg3Si2O5(OH)4 + CO2 – MgCO3 + SiO2 +H2O

Carbon dioxide and water

Dwutlenek węgla i woda

wiążą się w
powietrzu

Dissolved in the rain

Rozpuszczone w deszczu

CO2 opada
na ziemię

Through chemical reactions

Poprzez reakcje chemiczne

zostaje trwale uwięzione w skale

Carbon stays removed

CO2 zostaje usunięte

na ponad
10 000 lat

How we do it background
Timeline Timeline Tu jesteśmy
Nasze działania

Jak to robimy?

Wspomagamy naturę

Zwiększamy powierzchnię czynnej mineralizacji serpentynitu antygorytowego (kruszymy do optymalnego składu granulometrycznego).

Nieustannie badamy

Opracowujemy prostą, tanią, weryfikowalną i skalowalną technologię przyspieszenia procesu mineralizacji serpentynitu antygorytowego poprzez termoaktywację i użycie soli organicznych.

Dopracowujemy metody produkcji nawozów mineralnych w oparciu o serpentynit, dzięki czemu można go w lepszy sposób wykorzystać w rolnictwie, jednocześnie pochłaniając CO2.

Opracowujemy efektywne i wiarygodne metody pomiaru, weryfikacji i raportowania (MRV) usuwania CO2.

Pracujemy nad wykorzystaniem serpentynitu jako elementu filtrów kominowych wychwytujących CO2 u źródła emisji.

Oczyszczamy powietrze

Serpentynit wykorzystywany będzie w szerokiej skali przede wszystkim w rolnictwie. Mamy pozwolenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na stosowanie serpentynitu antygorytowego jako nawozu mineralnego. Potwierdziliśmy jego pozytywny na uprawy kukurydzy, ziemniaków, pszenicy, owsa i jęczmienia. Ze względu na wysoki poziom pH nawóz z serpentynitu antygorytowego polecany jest do odkwaszania gleb kwaśnych.

Użycie serpentynitu w filtrach kominowych może się przyczynić do znacznego ograniczenia emisji CO2 przez zakłady przemysłowe.

Nasi partnerzy

Partner logo Partner logo Partner logo Partner logo Partner logo Partner logo Partner logo
Aktualności

Bądź z nami na bieżąco

FAQ

Masz więcej pytań?

Jeśli masz pytania, na które nie możesz znaleźć odpowiedzi, kieruj je na adres: kontakt@greensequest.earth Arrow Arrow

Dlaczego serpentynit antygorytowy?

Na przestrzeni lat poznawaliśmy złożoną i nie jednokrotnie, nie odkrytą jeszcze strukturę i budowę mineralogiczną serpentynitu antygorytowego.

Od dłuższego czasu zdawaliśmy sobie sprawę z potencjału serpentynitu antygorytowego związanego z usuwaniem dwutlenku węgla z atmosfery. Śledziliśmy badania, prowadziliśmy własne i konsultowaliśmy nasze obserwacje z naukowcami. W połowie 2022 sami postanowiliśmy zacząć pracować nad rozwiązaniem mogącym sprawić, że serpentynit antygorytowy będzie w stanie w krótkim czasie pochłonąć na stałe i magazynować duże ilości CO2 z powietrza.

Na czym dokładnie polega Enhanced Rock Weathering?

Enhanced Rock Weathering (ERW) przyspiesza procesy naturalnego wietrzenia skał. Proces wietrzenia w przyrodzie obejmuje skały i minerały pochłaniające dwutlenek węgla z powietrza. Woda deszczowa niesie rozpuszczony dwutlenek węgla i w kontakcie ze skałami wchodzi w reakcję z minerałami obecnymi w skałach, prowadząc do ich rozpuszczenia. Podczas tej reakcji dwutlenek węgla jest przekształcany w inne cząsteczki i zapobiega się jego ponownemu uwolnieniu do atmosfery. Wietrzenie prowadzi do powstania wodorowęglanu, rodzaju rozpuszczonego węgla nieorganicznego, który nie oddziałuje bezpośrednio z atmosferą. Wodorowęglany rozpuszczają się w wodzie glebowej, która następnie może wypłukiwać się z gleby, spływać z wodami gruntowymi i przedostawać się do rzek, mórz i oceanów. W wodzie CO2 pozostaje stabilny w postaci wodorowęglanów lub może wytrącać się w postaci stałych minerałów węglanowych.

Średni czas, w którym wodorowęglan pozostaje w oceanie, wynosi około 1000-10 000 lat lub więcej.

Jakie właściwości ma serpentynit jako nawóz?

Serpentynit jest źródłem substancji znanych i stosowanych w nawożeniu, przede wszystkim magnezu i mikroelementów żelaza – składników niezbędnych dla roślin, wpływających istotnie na ich prawidłowy wzrost i jakość. Serpentynit jako nawóz stosuje się głównie w uprawie kukurydzy, ziemniaków, pszenicy, owsa i jęczmienia, a także warzyw, owoców i kwiatów. Ze względu na wysoki poziom pH (9) dobrze nadaje się do odkwaszania gleb. Serpentynit antygorytowy, z którego korzystamy, jest dozwolony przez Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do użytku i sprzedaży.

Czym serpentynit różni się od innych minerałów wykorzystywanych w Enhanced Rock Weathering?

Obecne rozwiązania ERW wykorzystują głównie bazalt i oliwin. Badania wskazują, że serpentynit antygorytowy wyróżnia się spośród badanych minerałów (m.in. oliwinu, bazaltu, wollastonitu) współczynnikiem mineralizacji dochodzącym do 92% (Potencjał drzemiący w serpentynicie jest wciąż w dużej mierze niewykorzystany, a jego światowe rezerwy sięgają setek tysięcy gigaton.

Gdzie jeszcze można wykorzystać serpentynit do usuwania dwutlenku węgla?

Aby nasze rozwiązanie mogło pochłaniać i magazynować jak najwięcej CO2 w „realnych warunkach” planujemy nawiązanie współpracy z partnerami biznesowymi i instytucjonalnymi także z branż niezwiązanych z rolnictwem i stosowanie serpentynitu w takich obszarach jak:
- infrastruktura drogowa,
- obiekty sportowe i rekreacyjnych
- infrastruktura kolejowa

Kolejnym rozwiązaniem, nad którym planujemy pracować, to wykorzystanie serpentynitu jako elementu filtrów kominowych wychwytujących CO2 u źródła emisji. Jest to rozwiązanie, które może się przyczynić do znacznego ograniczenia emisji CO2 przez zakłady przemysłowe.

Doświadczenie

Nasz zespół

Posiadamy ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie geologii, mineralogii, petrografii i głębokiego przetwórstwa surowców mineralnych. Dogłębnie poznaliśmy serpentynit antygorytowy na różnych płaszczyznach jego zastosowania (np. w budownictwie, rolnictwie, chemii budowlanej, przemyśle i wielu innych.

Możemy działać razem

Kontakt z nami

Contact us background