Green Sequest alternate logo

Unijne ramy certyfikacji usuwania dwutlenku węgla (Carbon Removal Certification Framework)

Unijne ramy certyfikacji usuwania dwutlenku węgla (Carbon Removal Certification Framework)

CRCF to skrót, który obecnie cieszy się dużym zainteresowaniem w społeczności CDR. Czym dokładnie jest i dlaczego ma dla nas tak duże znaczenie?

  • Celem CRCF czyli Carbon Removal Certification Framework, jest ustanowienie spójnego systemu certyfikacji działań związanych z usuwaniem dwutlenku węgla w ramach polityki klimatycznej UE.
  • CRCF jest wyrazem działania na rzecz prawnego zdefiniowania CDR i określenia wytycznych dotyczących jego certyfikacji.
  • 20 lutego negocjatorzy z Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie CRCF.
  • Porozumienie to zawiera kompleksową definicję sekwestracji dwutlenku węgla zgodną ze standardami IPCC, eliminując wcześniejsze ograniczenia, które wykluczały określone technologie, takie jak Enhanced Rock Weathering. W listopadzie branża CDR, w tym Green Sequest, opowiedziała się za otwartością technologiczną w CRCF, co znalazło odzwierciedlenie w porozumieniu z 20 lutego.
  • Umowa podtrzymuje kryteria  „QU.A.L.ITY” – Kwantyfikacja, Dodatkowość, Długoterminowe Składowanie, Zrównoważony Rozwój, wymagane przez Komisję do certyfikacji działań związanych z usuwaniem dwutlenku węgla
  • Rozróżnia różne działania związane z usuwaniem dwutlenku węgla i redukcją emisji, obejmujące trwałe usuwanie dwutlenku węgla, tymczasowe składowanie w trwałych produktach, tymczasowe składowanie z upraw węgla i redukcję emisji z gleby.
  • Umowa zostanie teraz poddana procesowi zatwierdzenia przez przedstawicieli państw członkowskich w Radzie UE i Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego. Jeśli tekst zostanie zatwierdzony, będzie musiał zostać formalnie przyjęty przez obie instytucje i opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE, aby wejść w życie.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim

Facebook logo Twitter logo
Może Cię zainteresować