Green Sequest alternate logo

Badania polowej pojemości wodnej

Badania polowej pojemości wodnej

Badania laboratoryjne oraz eksperymenty polowe, które prowadzimy, koncentrują się na optymalizacji procesu sekwestracji dwutlenku węgla przy wykorzystaniu serpentynitu – to kluczowe obszary naszych działań badawczo-rozwojowych Jednak równie istotne są badania dotyczące wpływu tej skały na strukturę gleby i rośliny uprawne.

Jeden z kluczowych parametrów, na który zwracamy uwagę, to polowa pojemność wodna (PPW) PPW określa zdolność gleby do zatrzymywania i gromadzenia określonej ilości wody w jej profilu, czyli retencję wody. Dlaczego jest to ważne? Wskazuje to, jak dużo wody gleba może zatrzymać, zależąc od wilgotności, granulometrii, właściwości fizycznych i chemicznych, oraz zawartości substancji organicznej.

W naszych wstępnych badaniach potwierdziliśmy, że zastosowanie serpentynitu może zwiększyć polową pojemność wodną gleby. Teraz skupiamy się na kolejnych badaniach, aby lepiej zrozumieć ten proces i zoptymalizować wpływ tej skały na różne rodzaje gleb.

W ostatnich latach w naszej części Europy zaobserwowaliśmy wzrost występowania suszy rolniczej, głównie z powodu zmian klimatycznych. Zjawisko to znacząco wpływa na rolnictwo, prowadząc do zmniejszenia plonów i obniżenia ich jakości. Zastosowanie serpentynitu może przyczynić się do złagodzenia tych niekorzystnych skutków, stanowiąc obiecujące rozwiązanie w walce ze skutkami suszy rolniczej.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim

Facebook logo Twitter logo
Może Cię zainteresować