Green Sequest alternate logo

CDR, CCS i CCU – czym są i czym się różnią?

CDR, CCS i CCU – czym są i czym się różnią?

CDR, CCS i CCU to skróty, które często pojawiają się w kontekście walki ze zmianami klimatu. Wszystkie trzy podejścia, czyli Carbon Dioxide Removal, Carbon Capture & Storage, Carbon Capture & Utilization odgrywają kluczową rolę w tej walce. Terminy te są często ze sobą utożsamiane, dlatego warto podkreślić różnice między nimi. Istnieją znaczące różnice między CDR, CCS i CCU pod względem źródła wychwytywanego CO2, jego celu i wpływu na klimat! Zrozumienie tych różnic jest ważne, ponieważ każde z tych podejść ma swoje własne zastosowania i potencjał w walce ze zmianami klimatu.

CARBON DIOXIDE REMOVAL (CDR) To metody usuwające CO2, który został już wyemitowany do atmosfery. Można je podzielić na: Enhanced Rock Weathering, na którym skupiamy się w Green Sequest, należy właśnie do tej grupy. CDR można podzielić na:

-Metody trwałe (przechowywanie CO2 przez ponad 100 lat), np. ulepszone wietrzenie skał lub bezpośrednie wychwytywanie i składowanie w powietrzu.

-Metody krótkoterminowe (poniżej 100 lat), np. zalesianie/zalesianie lub sekwestracja dwutlenku węgla w glebie.

CARBON CAPTURE & STORAGE (CCS) to metody, które redukują ilość emisji ze źródeł przemysłowych (np. z produkcji stali czy cementu). Wychwycone CO2 jest następnie transportowane i przechowywane w formacjach geologicznych. CCS nie usuwa CO2, które już jest w atmosferze. Wychwycony CO2 jest następnie transportowany i składowany w formacjach geologicznych. CCS nie usuwa CO2, który już znajduje się w atmosferze.

CARBON CAPTURE & UTILIZATION (CCU) Podobnie jak w przypadku CCS, dwutlenek węgla jest najpierw wychwytywany ze źródła emisji. Następnym krokiem nie jest jego przechowywanie, ale ponowne wykorzystanie w przemyśle.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim

Facebook logo Twitter logo
Może Cię zainteresować