Green Sequest alternate logo

Enhanced Rock Weathering = usuwanie CO2 + regeneracja gleby

Enhanced Rock Weathering = usuwanie CO2 + regeneracja gleby

Dlaczego jesteśmy tak zafascynowani Enhanced Rock Weathering? Ponieważ dzięki ERW możemy osiągnąć dwa kluczowe cele: usuwanie CO2 z atmosfery i poprawę jakości gleb.

Badania nad serpentynitem jako nawozem rozpoczęły się w połowie XX wieku. Badania i aplikacje z Polski, Nowej Zelandii i Brazylii pokazują ogromny potencjał tego surowca.

W Nowej Zelandii serpentynit stosowany do regulacji poziomu magnezu w glebie okazał się nie tylko skuteczny, ale i bardziej wydajny niż tradycyjny dolomit. Nawozy na bazie serpentynitu, takie jak „Serpentine Super”, wykazują bardzo korzystne właściwości regenerujące glebę.

W Polsce serpentynit znalazł zastosowanie w ratowaniu lasów świerkowych w Karpatach poprzez wzbogacanie gleby w magnez, przynosząc doskonałe rezultaty. Nawet przy znacznych dawkach serpentynitu (ponad 4 t/ha) nie odnotowano wzrostu stężenia metali ciężkich w glebie.

Na uwagę zasługują doświadczenia z Brazylii, gdzie technologia nawożenia serpentynitem jest intensywnie rozwijana od kilku dekad w celu remineralizacji zubożonych gleb. Wyniki pokazują, że serpentynit spełnia oczekiwania jako źródło magnezu i innych makro- i mikroelementów, bez negatywnego wpływu na środowisko. Przy zastosowaniu dawki 3,5 t/ha zawartość pierwiastków toksycznych (As, Cd, Hg i Pb) pozostała poniżej dopuszczalnych limitów. Inne pierwiastki nieobjęte brazylijskimi przepisami również nie stanowiły zagrożenia podczas stosowania serpentynitu jako nawozu.

Te badania i eksperymenty z serpentynitem torują drogę dla innowacyjnych rozwiązań rolniczych, oferując alternatywę dla tradycyjnych nawozów. Jest to krok w kierunku zrównoważonego rolnictwa, uwzględniający zarówno wydajność upraw, jak i dbałość o środowisko.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim

Facebook logo Twitter logo
Może Cię zainteresować